בכניסה לישוב צופים בשרון, שירתם מקימה את המרכז המסחרי היחידי בישוב.
המרכז יכלול 2,400 מ"ר שטחי מסחר וציבור ויורכב משלושה מפלסים ו-75 מקומות חנייה.
תמהיל המרכז מורכב מסניף של רשת מחסני השוק, משרדי הועד המקומי וכן מספר חנויות ומשרדים.
מתכנן הפרוייקט:        קרבלניק - קיסר אדריכלים

מנהל הפרוייקט:         נחשון הנדסה

מועד אכלוס:              ינואר 2019

מרכז מסחרי צופים